Home / Nourman

Nourman

DISCLAIMER: Kini telah tobat dari kefanatikannya yang labil dg Linux xD Harap maklum dan mohon maaf bagi pihak yang tersinggung O:)